Stručně o projektu

Projekt je zaměřen na systémové a koncepční zlepšení podmínek vysokoškolského vzdělávacího procesu a poskytovaných služeb, které jsou určeny zejména studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), a to napříč studijními obory realizovanými na všech součástech Slezské univerzity v Opavě (SU), kde patří Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Matematický ústav v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě a Fakulta veřejných politik v Opavě.

Hlavními cíli projektu obecně bude:
  • vytvořit nové moderní didaktické pomůcky
  • usnadnit přístup k digitalizovaným studijním materiálům
  • podpořit další systémový rozvoj a zintenzivnit práci poradenského centra SU
  • zlepšit bezbariérovost přístupů do vybraných budov SU
Všechny tyto činnosti jsou prioritně zaměřeny na studenty se SVP a jednotlivé cíle jsou podrobněji popsány dále.

Naposledy změněno: Středa, 13. srpen 2014, 15.27