REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě


Role Jméno
Hlavní řešitel Ing. Petr Korviny, Ph.D.
Projektový manažer Mgr. Yvona Kaniová
Finanční manažer Ing. Monika Kováčová
Administrativní koordinátor 1 Ing. Dagmar Labudková
Administrativní koordinátor 2 Martina Jašková
Koordinátor pro investice Ing. Jiří Štefek
Administrátor LMS Ing. Roman Foltyn
Koordinátor poradenského centra 1 Šárka Holčapková
Koordinátor poradenského centra 2 Mgr. Jiří Bednarski
Expert knihovnických fondů 1 Mgr. Jindřiška Khestlová
Expert knihovnických fondů 2 Mgr. Zuzana Tichá
Garant mezioborových studií 1 Mgr. Radek Glabazňa
Garant mezioborových studií 2 PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Garant mezioborových studií 3 PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Garant mezioborových studií 4 Mgr. Jana Hejtmánková, Ph.D.
Garant mezioborových studií 5 Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Expert na psychologické poradenství Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Expert pro celouniverzitní spolupráci 1 Ing. Marek Bumbálek
Expert pro celouniverzitní spolupráci 2 PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Metodik Akademické poradny Mgr. Petr Rypl


Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM