Zamykání a odemykání stránek a aktualit pro editaci

Pokud chcete stránku nebo aktualitu editovat, tak po vstupu do editace aktuality se tato automaticky uzamkne, takže do ní nemůže vstoupit nikdo jiný kromě vás. Proto nezapomeňte po ukončení editace tuto aktualitu, nebo stránku, opustit stisknutím tlačítka Zavřít. Tím ji opustíte a zároveň odemknete, takže bude dostupná i ostatním editorům.

Jestliže najdete nějakou stránku nebo aktualitu zamknutou, tak umístěním myši nad ikonu zámku zjistíte, kým a kdy byla zamknuta a případně můžete předchozího editora kontaktovat a požádat jej o to, aby do aktuality/stránky znova vstoupil a korektně ji uzavřel, čímž ji odemkne.
Last modified: Wednesday, 7 November 2018, 7:26 PM