Na druhé straně studijní opory je nutno vyplnit několik podstatných informací, např. anotaci, klíčová slova nebo Obor. Jako obor se nezadává studijní obor, ale obecné zařazení publikace podle příslušné klasifikace. Níže jsou uvedeny návrhy oborů, které lze použít:
 • obormatematika
 • informatika
 • statistika
 • operační výzkum
 • ekonomie
 • účetnictví
 • organizace a management
 • odvětvové ekonomiky
 • marketing
 • geografie
 • historie
 • právo
 • pedagogika
 • jazykověda
 • politologie
 • psychologie
 • sociologie
 • etika
 • filosofie

Pro ekonomickou literaturu je možné vycházet také z Journal of Economic Literature Classification System (JEL).

Last modified: Monday, 23 November 2015, 9:10 AM