Vkládání témat pro externí uživatele

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

 • v menu zvolit Přidat téma

Položky při vkládání téma

 • typ práce (workmode)
  • jedinečný - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta
  • samostatný - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují samostatně na stejném (podobném) tématu
   (zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)
 • návrh oponenta - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] - pro externí uživatele je zde možnost navrhnout oponenta z jeho firmy
 • název práce - položka pro název téma, název je možné posléze upravit, ovšem pouze do chvíle, kdy bude téma rezervováno studentem
 • dokončit do - upřesňuje datum, do kterého musí být téma vypracováno
 • klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou]
 • anotace - položka by měla popsat problematiku, která se v textu řeší - okolo 600 znaků, maximální limit je 1000 znaků, vyplnění je povinné
 • poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Last modified: Tuesday, 2 June 2015, 8:25 AM