Online kurz "Rétorika a prezentační dovednosti"

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=52