Seminář Nápravné metody práce s klienty se specifickými poruchami učení