http://kramerius.slu.cz/search/

Kramerius 4 je webové rozhraní pro prohlížení digitalizovaného knižního fondu SU prostřednictvím univerzitní sítě.

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://kramerius.slu.cz/search/