Vytvoření a údržba pracovního adresáře, stažení šablony, otevření a pojmenování souboru