Představení důležitých částí šablony (titulní strana, obsah, seznam ikon, ...)