Zásady práce se šablonou (kopírování a vkládání textu, nadpisy, odstavce, marginálie, distanční prvky, ...)

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://elearning.slu.cz/file.php/4/animace/sablona-05_skin.html