Zásady práce se šablonou (kopírování a vkládání textu, nadpisy, odstavce, marginálie, distanční prvky, ...)