Zkoušení a hromadné rozesílání emailů
Zkouškové katalogy
 Tisk

Zkouškové katalogy


Zkouškové katalogy slouží k papírové evidenci výsledků zápočtů a známek. Jejich použití zpravidla určují vnitřní předpisy každé vysoké školy nebo univerzity. V IS/STAG je možné tisknout zkouškové katalogy jak přes portál, tak z windows klienta. V portále je možné vytisknout katalog vždy pro jeden předmět a může si jej vytisknout jak sekretářka katedry tak i každý vyučující. Jak takový katalog vytiskneme, ukazuje následující animace . Pokud chceme katalogy tisknout hromadně, například pro celou katedru najednou, pak použijeme spíše windows klienta a v něm sestavu G_KATAL - Seznam studentů na předmětu v menu Studenti a podmenu Katalogy. Případně můžeme použít i variantní sestavy v tomto menu. Výstup všech těchto sestav vidíme na následujících obrázcích:

G_KATAL - Seznam studentů na předmětu

Z_KAT - Katalogy soubor

G_S_KAT - katalogy podle katedry

Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům a sestavám