Obecná orientace v IS/STAG
Studijní plány
 Tisk

Studijní plány


Správu studijních plánů studijní referentky opět neprovádí, nicméně je nutné, aby studijní referáty byly s jednotlivými studijními plány i jejich strukturou obeznámeny, protože musí umět zkontrolovat plnění studijního plánu jednotlivými studenty.


Studijní plány se skládají ze segmentů, ty se pak člení na bloky a v těchto blocích jsou pak jednotlivé předměty. Studijní plán může mít jeden nebo více segmentů. Tyto je možné mezi jednotlivými plány sdílet, tj. stejný segment mohou studovat studenti více oborů nebo i více studijních programů. Pokud se na dané fakultě využívá tzv. modulární studium, pak je možné nastavit, že student musí splnit jen některé segmenty. Tam, kde se modulární studium nepoužívá, musí student zpravidla splnit všechny segmenty. Další stavební jednotkou plánů jsou bloky. Bloky mohou být povinné, povinně volitelné nebo výběrové.


Správa studijních plánů se provádí ve formuláři SL0010 - Studijní plány v menu Stud. plány.


Formulář Studijní plány

Na úvodní záložce jsou základní informace o studijním plánu. Zde si vybíráme, se kterým plánem budeme nadále pracovat


Další záložka Segmenty obsahuje seznam tzv. segmentů, ze kterých se daný studijní plán skládá


V záložce Bloky - předměty pak najdeme přehled jednotlivých bloků a předmětů v nich


Na dalších záložkách pak je možné ještě najít povinné předměty v plánu pro 1. semestr studia, dále pak seznam segmentů členěný podle plánů, ve kterých jsou jednotlivé segmenty použity a konečně pak tzv. aktivity, což jsou zpravidla elearningové kurzy, které jsou součástí daného studijního plánu.Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům