Obecná orientace v IS/STAG
Přijímací řízení
 Tisk

Přijímací řízení


Nastavení přijímacích oborů opět neprovádí studijní referáty. Je však bezpodmínečně nutné, aby přijímací řízení bylo komplet nastaveno předtím, než s ním referentka začne jakkoliv pracovat.


Formulář Seskupení oborů se stejnými testy

Ve formuláři PJ0030 - Seskupení oborů se stejnými testy v menu Přijímací řízení se vytváří skupiny takových přijímacích oborů, které mají shodné přijímací testy. Pokud se takto označí a seskupí, pak je zajištěno, že při zadání výsledků z testu se tento výsledek automaticky rozkopíruje ke všem oborům, které jsou zde označeny


Formulář Nastavení parametrů přijímacího řízení


Na první záložce formuláře PJ0040 - Nastavení parametrů přijímacího řízení se nastavují úplně nejzákladnější parametry, tj. např. do kdy je možné přihlášku podat, jaké předměty ze střední školy nebo testy jsou v rámci přijímacího řízení vyhodnocovány či jaký bude použit vzorec při výpočtu výsledku přijímacího řízení.


Na první záložce je základní nastavení přijímacího řízení pro daný přijímací obor


Na další záložce je možné zadávat různé doplňující a upřesňující texty, které se pak zobrazí uchazeči při podávání elektronické přihlášky v průběhu jejího podávání


Na poslední záložce je pak možné určovat, co uchazeč uvidí na webu na stránce, která zobrazuje výsledky jeho přijímacího řízeníAktuální nápověda k jednotlivým formulářům