Přijímací řízení
Zadávání uchazečů z papírové přihlášky
 Prezentace
 Tisk

Zadávání uchazečů z papírové přihlášky


Pro zadávání papírových přihlášek do systému si otevřete buď formulář PJ0020 - Zadání uchazeče po oborech v menu Přijímací řízení, pokud zadáváte najednou více uchazečů na jeden obor (typicky pokud již máte přihlášky roztříděné podle oborů) nebo formulář PJ0021 - Zadání uchazeče jednotlivě v menu Přijímací řízení, pokud zadáváte uchazeče na různé obory (typicky pokud máte na stole nesetříděnou hromadu přihlášek)


Při zadávání papírové přihlášky do systému mohou nastat dvě situace. Vždy ale začněte tím, že do formuláře vyplňte rodné číslo uchazeče a stisknete klávesu ENTER. Poté nastane jedna z následujících možností:


Jak přesně při zadávání přihlášky postupovat je ukázáno v animaci


Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům