Přijímací řízení
Poplatky za přijímací řízení
 Tisk

Poplatky za přijímací řízení


Nastavení poplatků za přijímací řízení se provádí ve formuláři PZ0010 - Předpisy plateb - přiřazení st. prog./příj.oborů v menu Platby. Zde je nutné vytvořit předpis platby, který je určen pro platbu za podání přihlášky. Následně musíme k tomuto předpisu přiřadit všechny přijímací obory, u kterých chceme poplatek vybírat. Jako variabilní symbol pro platbu se zpravidla používá kód fakulty, jako specifický symbol pak rodné číslo uchazeče. Pokud již máme nějaké přihlášky podané, je nutné ještě po založení předpisu na něj tyto uchazeče nakopírovat. Uchazeči, kteří podají přihlášku, nyní již budou na předpis zařazeni automaticky. Přesný postup nastavení ukazuje následující animace


Pokud je IS/STAG napojen na ekonomický systém, pak je ve formuláři PJ0025 - Převod e-přihlášky do přijímacího řízení v menu Přijímací řízení možné kdykoliv zkontrolovat, zda platba od studenta již přišla, resp. zda byla správně spárována. Tato informace se zobrazí v políčku Zapl. Pokud dojde k rozporu - uchazeč tvrdí, že zaplatil, ale platba spárovaná není, pak může studijní referentka provést spárování ručně přímo z tohoto formuláře kliknutím na tlačítko Platba. Je však nutné od uchazeče získat nějaké identifikační údaje, podle kterých je relativně jednoduché příslušnou platbu dohledat např. číslo uchazečova účtu, datum platby nebo zprávu pro příjemce. Postup ručního spárování ukazuje následující animace

Příklad emailu, který dostane uchazeč, kterému byla spárována přihláška s platbou


Vážený uchazeči,


Vámi uhrazená splátka:

- ve prospěch účtu: 4430674280

- kód banky: 0100

- částka: 500 CZK

- variabilní symbol: 5275000112

- specifický symbol: 0000336562

k přihlášce na přijímací obor:

- Škola: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

- Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

- Místo studia: Plzeň

- Studijní program: Aplikované vědy a informatika

- Typ studia: Bakalářský

- Forma studia: Prezenční

- Studijní obor: Aplikovaná a inženýrská fyzika

byla právě úspěšně spárována s předpisem platby a tedy UHRAZENA.


Po přijetí Vaší přihlášky studijní referentkou obdržíte e-mailovou zprávu.


Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat

na webové adrese: http://pr.zcu.cz.

Jako své přihlašovací údaje použijete:

- své univerzitní číslo = 192408


Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG.

Na tuto zprávu neodpovídejte.Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům