Přijímací řízení
Kontrolní a přehledové tisky
 Tisk

Kontrolní a přehledové tisky


Nejčastěji používanými sestavami jsou sestava GPR_DET - Jmenný seznam uchazečů v menu Přijímací řízení a GPR_DET1 - Přehled přijímacích oborů zapsaných uchazečem v menu Přijímací řízení.


Takto vypadá jmenný seznam uchazečů a takto pak přehled oborů zapsaných uchazečem

Správce systému ještě musí k 31.3. a 31.10. předat seznam uchazečů na MŠMT (dříve UIV). Je tedy nutné, aby k těmto kontrolním termínům byla všechna data v IS/STAG aktuální. Správce systému k vykazování pak používá sestavu Z_UCHEXP - Export pro UIV v menu Přijímací řízení.


Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům