Absolutorium
Převedení studenta do modulu absolvent
 Tisk

Převod studentů do modulu absolvent


Před tím, než je možné začít plánovat absolutorium studenta, je nutné studenta převést do modulu absolvent. Zde na rozdíl od studia se již o každého studenta stará pouze jediná studijní referentka. Je ale možné jednoduše převádět toto vlastnictví mezi jednotlivými studijními referentkami. Studenta je možné do modulu absolvent převést prakticky kdykoliv, limitní je pouze státní závěrečná zkouška. Pokud by při ní student mezi absolventy nebyl převeden, nebude možné pracovat s jeho zápisem o státní závěrečné zkoušce. Zpravidla se tedy studenti, kteří mají předpoklady k tomu, že skončí (jsou v posledním ročníku a mají dostatečný počet kreditů) převedou do modulu absolvent na jaře před předpokládaným ukončením studia. Děje se tak ve formuláři AN0080 - Převod studentů do modulu absolvent v menu Absolvent. Postup je ukázán v následující animaci . Pokud je potřeba vlastnictví studenta převést na jinou studijní referentku, je tak možno učinit ve formuláři AN0090 - Změna vlastníka absolventa v menu Absolvent. Jak, to ukazuje opět následující animace


Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům a sestavám