Absolutorium
Tisk diplomů
 Tisk

Tisk diplomů


Při tisku diplomů je nutná spolupráce a koordinace činností studijní referentky a administrátora systému. Jednotlivé kroky i s barevným odlišením role, která danou činnost provádí, vidíme na následujícím obrázku


Nejprve je nutné přidělit absolventovi číslo vysvědčení. Pro standardní bakalářská či magisterská studia se již sice vysvědčení nevydává, ale stále existují typy studia, kde se vysvědčení vydává (např. nejrůznější programy celoživotního vzdělávání). Dalším krokem je pak uvolnění pro přidělení čísla diplomu. Tímto krokem studijní referentka stvrzuje, že překontrolovala všechny údaje na diplomu a v případě standardních studií i na Diploma Supplementu a je možné přistoupit k jejich tisku. Kontrola údajů se provádí ve formuláři AN0040 - Diplomy a vysvědčení v menu Absolvent. Postup ukazuje následující animace


Kontrolu Diploma Supplementu pak provedeme v sestavě Z_DS_TEX - Diploma Supplement 2 v menu Absolvent. Postup opět vidíme v animaci


Můžeme též provést kontrolní tisk všech diplomů. K tomu slouží sestava Z_VD_TEX - Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu v menu Absolvent. Opět si vše ukážeme v animaci

Protože čísla diplomů jsou zpravidla na každé vysoké škole evidována centrálně, provádí vlastní tisk diplomu, Diploma Supplementu případně i dalších dokumentů centrálně správce systému IS/STAG. Studijní referentka pak již pouze založí kopie dokumentů do spisu studenta a vše zaarchivuje. Ale to probereme až v následující kapitole.


Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům a sestavám