Absolutorium
Certifikáty
 Tisk

Certifikáty


Pokud je na vaší škole nějaký certifikátový program, pak pro jeho vyhodnocení a tisk certifikátu lze použít formulář AN0062 - Certifikáty v menu Absolvent. V první záložce vybereme příslušný certifikátový program a studenty na něm, ve druhé záložce pak můžeme zadat údaje týkající se vlastního certifikátu a ve třetí pak najdeme údaje týkající se případné závěrečné zkoušky (ne všechny certifikátové programy musí být nutně zakončeny zkouškou). Ovládání formuláře ukazuje následující animace


Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům